Οι ακροάσεις της UYO για την καλλιτεχνική περίοδο 2023-2024 διεξάγονται 2 φορές το χρόνο. Βρείτε παρακάτω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής.