Ακροάσεις γίνονται 2 φορές το χρόνο. Η ακριβής ημερομηνία των ακροάσεων ανακοινώνεται από τo site και τα social media της ορχήστρας. και η συμμετοχή γίνεται είτε δια ζώσης στην αίθουσα προβών της ορχήστρας στο Μέγαρο Mουσικής Αθηνών είτε με βιντεοσκοπημένο υλικό που θα σταλεί στο email της ορχήστρας: uyo@uyo.gr

Οι νέοι και νέες μουσικοί που θα επιλεγούν, πρόκειται να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες συναυλίες της UYO εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και σε όλα τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να διοργανώσει η ορχήστρα κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2023 – 2024.

Όροι συμμετοχής

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες μουσικοί ως 26 ετών σε όργανα συμφωνικής ορχήστρας, σπουδαστές/ριες ή απόφοιτοι/ες ωδείων ή μουσικών πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 2. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της UYO
 3. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να τηρήσουν το συμφωνηθέν ωράριο την ημέρα των ακροάσεων καθώς και να υπακούν στις υποδείξεις του υπευθύνου της ορχήστρας.
 4. Οι υποψήφιοι/ες που διαμένουν εκτός Αθηνών μπορούν να στείλουν βιντεοσκοπημένο υλικό στο email της ορχήστρας: uyo@uyo.gr με καταληκτική ημερομηνία την ημέρα των ακροάσεων.

Γενικές Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

 1. Στο βιντεοσκοπημένο υλικό ακρόασης που θα αποστείλουν στην UYO, οι υποψήφιοι/ες καλούνται αρχικά να παρουσιάσουν σύντομα τον εαυτό τους και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να γίνουν μέλη της UYO. Στη συνέχεια θα εκτελέσουν το έργο επιλογής και τα ορχηστρικά αποσπάσματα, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα απαιτούμενα έργα και ορχηστρικά αποσπάσματα στη σελίδα Ρεπερτόριο Ακροάσεων.
 2. H κριτική επιτροπή των ακροάσεων απαρτίζεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και καταξιωμένους μουσικούς, καθηγητές της UYO.
 3. Οι μουσικοί που θα επιλεγούν, θα να ενημερωθούν προσωπικά μέσω email καθώς και από τα social media της ορχήστρας.
 4. Το βιντεοσκοπημένο υλικό (παρουσίαση μουσικού, έργο επιλογής και ορχηστρικά αποσπάσματα) θα πρέπει να αποσταλεί μέσω WeTransfer στο uyo@uyo.gr.
 5. Η ακρόαση θα πρέπει να βιντεοσκοπηθεί σε ένα ενιαίο αρχείο βίντεο ή εάν το μέγεθος υπερβαίνει το όριο τότε μπορείτε να κάνετε 2 βίντεο (παρουσίαση μουσικού, έργο επιλογής και ορχηστρικά αποσπάσματα). Αποσπασματικά βίντεο με τα έργα των ακροάσεων, βίντεο τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν κακή ποιότητα ήχου θα απορρίπτονται αυτομάτως.

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

 1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα των Υποψηφίων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της UYO ή αποστέλλονται στο uyo@uyo.gr είναι και παραμένουν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων νοείται η UYO.
 2. Η UYO ενημερώνει τους Υποψηφίους ότι θα επεξεργάζεται τόσο η ίδια όσο και η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά δεδομένα που της αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούνται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής στις ακροάσεις: Τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα των Υποψηφίων που θα καταχωρήσουν οι ίδιοι στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας) και ii) Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Υποψήφιος κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και το μαγνητοσκοπημένο οπτικοακουστικό υλικό για την ακρόαση).

β) Σκοπός της επεξεργασίας: i) η αξιολόγηση των αιτημάτων συμμετοχής στις ακροάσεις και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η συμμετοχή των νέων μουσικών σε συναυλίες, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η UYO, ii) η υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων για νέους καλλιτέχνες, iii) εν γένει η καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάδειξη νέων ταλαντούχων μουσικών στο συμφωνικό ρεπερτόριο.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: τόσο η ίδια η UYO όσο και η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της.

Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσής μου, παρέχω την ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, γνωρίζοντας ότι η συγκατάθεση αυτή είναι ελευθέρα ανακλητή οποτεδήποτε στο μέλλον, με έγγραφο μου που θα σας υποβάλλω.

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ