Κανονισμός Λειτουργίας & Συμμετοχής Μελών της Ορχήστρας

 • 1

  Σκοπός της ορχήστρας είναι να γνωρίσουν τα μέλη της το συμφωνικό ρεπερτόριο αλλά και διαφορετικά είδη ποιοτικής μουσικής, διευρύνοντας τις μουσικές τους γνώσεις, καθώς και τις τεχνικές και εκφραστικές τους δυνατότητες και παράλληλα να αναπτύξουν το πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας. Τα μέλη της ορχήστρας,
  μέσω της υποτροφίας που προσφέρει η Underground Youth Orchestra και της συμμετοχής τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

  Η υποτροφία που παρέχεται στα μέλη της UYO περιλαμβάνει:

  • Πλήρη απαλλαγή του κόστους της διαρκούς ετήσιας εκπαίδευσης.
  • Πλήρη απαλλαγή του κόστους συμμέτοχής σε masterclasses με διεθνούς φήμης καθηγητές μουσικής, μαέστρους και σολίστ που προσκαλεί η UYO στην Ελλάδα.
  • Κάλυψη του κόστους μεταφοράς και διαμονής τόσο για τις πρόβες όσο και για τις συναυλίες της UYO για τα μέλη της ορχήστρας που διαμένουν εκτός Αθηνών.
  • Πλήρη ή κατά το μεγαλύτερο μέρος κάλυψη του κόστους των ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • 1 (μία) δωρεάν πρόσκληση για κάθε συναυλία στην οποία συμμετέχει το μέλος της ορχήστρας *
  • Εκπτώσεις από (10% έως 25%)** σε CD, βιβλία κλπ, παραγωγής Ekfrassis Productions
  • εξαιρούνται εκδηλώσεις κατά τις οποίες την ευθύνη των εισιτηρίων έχει άλλος φορέας.
 • 2

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Ορχήστρα έχουν Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας έως 26 ετών, μετά από ακρόαση που πραγματοποιείται. Αξιολογητές των υποψηφίων μελών, εκτός από τον μαέστρο της, είναι και οι καθηγητές μουσικής που συνδράμουν στην εκπαίδευση των μελών της ορχήστρας. Στην επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και οι κορυφαίοι κάθε οργάνου. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα όρια ηλικίας μπορούν να διαφέρουν και καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης.

 • 3

  Η ένταξη στην Ορχήστρα γίνεται μόνο κατόπιν τακτικών ή εκτάκτων ακροάσεων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των ακροάσεων, καθώς και το αντικείμενό τους αποφασίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης και ανακοινώνεται έγκαιρα. Για να γίνει μέλος της Ορχήστρας ο οποιοσδήποτε, θα πρέπει είτε ο ίδιος ή σε περίπτωση των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών), ο Γονέας ή Κηδεμόνας του, να αποδεχθεί τον Κανονισμό και το μέλος παραμένει στην Ορχήστρα για μία δοκιμαστική περίοδο 4-8 εβδομάδων. Παράταση της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να αποφασισθεί μόνον από τον μαέστρο και τους υπεύθυνους καθηγητές.

 • 4

  Για τα μέλη που εντάσσονται στην UYO η παρακολούθηση και συμμετοχή στις πρόβες και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Οι πρόβες διενεργούνται Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ( Αίθουσα δοκιμών 12). Έκτακτες πρόβες μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Το πρόγραμμα των προβών, της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Ορχήστρας καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη του μαέστρου της και των υπεύθυνων καθηγητών. Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μελών και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι απουσίες επηρεάζουν την απόδοση και τον συντονισμό της ορχήστρας. Εάν κάποιο μέλος απουσιάσει από μία δοκιμή, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της μελέτης και της προπαρασκευής της μουσικής παρτιτούρας για την επόμενη δοκιμή. Σε περίπτωση απουσίας μέλους της UYO για σοβαρό λόγο, το μέλος οφείλει να ενημερώσει με τον προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας τον μαέστρο ή τους καθηγητές και να αιτηθεί την εξαίρεση του, το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της αδυναμίας του να παραστεί και οπωσδήποτε πριν από την προγραμματισμένη πρόβα η συναυλία. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία για διάστημα μεγαλύτερο του 20% του συνολικού χρόνου των προβών, μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμετοχή του στην προγραμματισμένη συναυλία ή και σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου ή σοβαρού λόγου, αποκλειστικός υπεύθυνος για την παρέκκλιση των ανωτέρω είναι ο μαέστρος και οι υπεύθυνοι καθηγητές.

 • 5

  Ο προγραμματισμός της ορχήστρας ανακοινώνεται στην έναρξη της καλλιτεχνικής περιόδου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να απουσιάσει σε ένα project, κατα τη διάρκεια της χρονιάς εκτος εαν συντρέξει λόγος ανωτέρας βίας. Για τον σωστό προγραμματισμό θα πρέπει να δηλώνεται η αδυναμία συμμετοχής το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης του project.

 • 6

  Τα μέλη της Ορχήστρας οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο των δοκιμών 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η δοκιμή και κατά τη διάρκεια της οφείλουν πλήρη προσήλωση στις οδηγίες, παραινέσεις και παρατηρήσεις του μαέστρου και κατά περίπτωση του υπεύθυνου καθηγητή. Οι δοκιμές θα είναι διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών και καθορίζονται από τον μαέστρο ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τμηματικών δοκιμών με οικογένειες οργάνων αλλά και με μέρος του συνόλου των μουσικών. Τα ωράρια της Ορχήστρας καθορίζονται από τον μαέστρο της στην έναρξη κάθε περιόδου, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των μελών κατά τις εξεταστικές περιόδους της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της πρόβας από άτομα εκτός της ορχήστρας επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του Μαέστρου. Κατά την έναρξη της πρόβας, είναι υποχρέωση των μελών της Ορχήστρας να έχουν τα όργανα τους συντηρημένα, σε καλή κατάσταση και χορδισμένα.

 • 7

  Οι θέσεις των μελών στα αναλόγια και τις διάφορες οικογένειες οργάνων (Πρώτα, Δεύτερα Βιολιά κλπ) καθορίζονται από τον Μαέστρο και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες καλύτερης απόδοσης συγκεκριμένων έργων. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν την καθαριότητα και την τάξη όπως και την μη πρόκληση βλάβης στα έπιπλα, τα σκεύη, τα όργανα και τις εγκαταστάσεις των χώρων δοκιμών και συναυλιών. Είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Διεύθυνσης της Ορχήστρας η τελική επιλογή κάθε φορά των μελών – μουσικών, που μετέχουν στις διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

 • 8

  Η επιλογή των συμμετεχόντων καθώς και η σειρά (πρώτα, δεύτερα)  στα πνευστά, κρουστά όργανα όταν υπάρχουν πολλά μέλη γίνεται από τον μαέστρο και τους υπεύθυνους καθηγητές και σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των μελών.

 • 9

  Κάθε μέλος της Ορχήστρας μπορεί να καταλαμβάνει μια από τις ακόλουθες θέσεις: α)Μέλος, β) Υπεύθυνος, γ)Κορυφαίος. Η εξέλιξη ενός μέλους της UYO στον αμέσως ανώτερο βαθμό γίνεται με βάση τη συνολική του παρουσία και συμμετοχή, την τεχνική του κατάρτιση, τη συμπεριφορά και το ήθος του. Παράγοντες όπως η ηλικία ή ο χρόνος παραμονής στη UYO δεν αποτελούν κριτήρια εξέλιξης. Οι κορυφαίοι και οι υπεύθυνοι ορχήστρας της UYO ελέγχονται από το Μαέστρο και τους καθηγητές για την αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά την τάξη, την οργάνωση και το πνεύμα συνεργασίας που επικρατεί στις ομάδες τους.

 • 10

  Η κατανόηση του κανονισμού από τα ίδια τα μέλη και από τους Γονείς-Κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη-εξήγηση στα παιδιά τους των διατάξεών του και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής τους, βοηθάει αποφασιστικά το έργο της Ορχήστρας. Οι γονείς φροντίζουν για την έγκαιρη και κανονική προσέλευση των παιδιών στους χώρους δοκιμών – παραστάσεων και συνοδεύουν τα παιδιά τους, εφ’ όσον αυτά είναι ανήλικα. Οι γονείς των ανηλίκων παιδιών μπορούν να πληροφορούνται για την πρόοδο των παιδιών τους καθώς και να ενημερώνονται για τα  προβλήματα και τις προοπτικές της Ορχήστρας από τους υπεύθυνους καθηγητές.

 • 11

  Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα μέλη της Ορχήστρας οφείλουν να υπακούν στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών. Σε περίπτωση που οι καθηγητές κρίνουν ότι αυτό δεν τηρείται έχουν το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μέλους στο εκπαιδευτικό ταξίδι και της άμεσης επιστροφής του στην Αθήνα με δικά του έξοδα. Για τα ταξίδια εκτός Ελλάδος τα μέλη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

 • 12

  Υλικές αμοιβές στα μέλη της Ορχήστρας δεν προβλέπονται.

 • 13

  Η UYO μέσω της «Μουσική Έκφρασις» δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό συμμετοχής των μελών της, στην ετήσια λειτουργία της Ορχήστρας , με αναφορά για κάθε συναυλία, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της καλλιτεχνικής τους εξέλιξης και κατάρτισης.

 • 14

  Το ένδυμα των συναυλιών καθορίζεται από τον Μαέστρο και είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες

 • 15

  Οι μετακινήσεις από και προς τους χώρους προβών και συναυλιών , είναι ευθύνη των μελών. Εξαίρεση αποτελούν οι εκδηλώσεις εκτός Αθηνών για τις οποίες θα έχει γίνει ειδική μέριμνα από την «Μουσική Έκφρασις» για τον τρόπο μεταφοράς.

 • 16

  Η ενημέρωση των μελών για οτιδήποτε σχετίζεται με την λειτουργία της Ορχήστρας, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν το σκοπό στο Facebook. Σε αυτή την ομάδα γίνονται δεκτά μόνο τα μέλη της Ορχήστρας.

 • 17

  Οι παρτιτούρες που παρέχονται στα μέλη της UYO, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της UYO. Απαγορεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους και διάθεση τους σε πρόσωπα ή φορείς εκτός UYO, χωρίς την άδεια του Μαέστρου.

 • 18

  Η συμμετοχή στην Ορχήστρα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Αδυναμία τήρησης του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της UYO σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν απόφασης του μαέστρου της και των καθηγητών της ορχήστρας.

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ