Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα έργο επιλογής τους ( Solo ή μέρος κονσέρτου)  καθώς και σε συγκεκριμένα ορχηστρικά αποσπάσματα τα οποία είναι αναρτημένα εδώ .