Η καθηγητική ομάδα της UYO θα εξετάσει και θα αξιολογήσει προσεκτικά την ακρόασή σας. Θα λάβετε ειδοποίηση για τα αποτελέσματα της ακρόασής σας μέσω email μετά από λίγες μέρες.