Όχι. Η απομνημόνευση δεν είναι απαραίτητη. Θέλουμε να αισθάνεστε όσο το δυνατόν πιο άνετα κατά την ακρόαση σας.