Ποια είναι η ηλικιακή προϋπόθεση;
Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να είστε μέχρι και 26 ετών.

Μπορώ να περάσω από ακρόαση με περισσότερα από ένα όργανα;
Ναι, μπορείτε να κάνετε ακρόαση για πολλά όργανα. Παρακαλείστε να το δηλώσετε στην αίτησή σας.