Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση να διαβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας της ορχήστρας πριν την συμπλήρωση της αίτησης  ακρόασης σας.