α) Δια ζώσης ακρόαση  : Αν για το κομμάτι της επιλογής σας χρειάζεστε συνοδό θα πρέπει να έχετε φροντίσει για την παρουσία του την ώρα της ακρόασης με δική σας μέριμνα .

Για το υποχρεωτικό ορχηστρικό κομμάτι  δεν χρειάζεται συνοδός.

β) Προηχογραφημένο video ακρόασης : Όχι. Παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι η σόλο δουλειά σας περιλαμβάνει πιθανότατα ένα μέρος συνοδείας, θέλουμε απλώς να σας ακούσουμε χωρίς συνοδεία.