Εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις της ακρόασης και εξασκηθείτε σε κάθε ένα από τα στοιχεία. Σας συνιστούμε να κάνετε προθέρμανση πριν ξεκινήσετε την εγγραφή σας. Συνιστούμε επίσης να εγγράψετε μερικές λήψεις, ώστε να είστε εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε και να αισθάνεστε άνετα και χαλαρά μόλις κάνετε το τελικό βίντεο.

Στο βιντεοσκοπημένο υλικό ακρόασης που θα αποστείλουν στην UYO, οι υποψήφιοι/ες καλούνται αρχικά να παρουσιάσουν σύντομα τον εαυτό τους και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να γίνουν μέλη της UYO. Στη συνέχεια θα εκτελέσουν το έργο επιλογής και τα ορχηστρικά αποσπάσματα, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα απαιτούμενα έργα και ορχηστρικά αποσπάσματα στη σελίδα Ρεπερτόριο Ακροάσεων.