Φόρτωση Εκδηλώσεις

UYO MASTER CLASSES- MASTERCLASS ΒΙΟΛΙΟΥ-ΒΙΟΛΑΣ

27-28 ΜΑΙΟΥ-ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 12

Vilmos Oláh

 

Εγγραφή Συμμετεχόντων: https://www.uyo.gr/violin-masterclass-vilmos-olah-uyo/